January 31, 2021 8:00 pm

No Misa de 7am el lunes, 1ero de Febrero, 2021
Regresamos al horario regular de Misa de 7am el martes, 2 de febrero, 2021

No 7am Mass on Monday, Feb. 1st, 2021
We’ll return to our regular 7am Mass Schedule on Tusday, Feb. 2nd, 2021

[google-translator]